Màster en
Formació en Psicoteràpia i Teoria del Vincle Afectiu

Curs acreditat per International Attachment Network España

10a Edició

Requisits d'Admissió

Titulació universitària de Psicologia o Psiquiatria o professionals afins a les temàtiques del màster.

Es consideraran sol·licituds de formacions afins sempre que el Laboratori de Vincle Afectiu doni el vistiplau per ser un professional proper a les problemàtiques que tracta el màster.

Matrícula

Per inscriure’s cal omplir el full d’inscripció a través del web de la Fundació UdG.

Preinscripció: Fins a un mes abans de l'inici del curs.
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 535 € que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
- Fotocòpia del DNI i fotocòpia compulsada del títol universitari (o del resguard).

eventis